Hallux valgus rehab efter operation

Detta får du utskrivet av din opererande läkare på Art Clinic.Det finns många olika metoder vid operation av Hallux Valgus, men i princip samtliga innefattar att man sågar av benet i stortån och gör en omvinkling. Normalt sätt tillåts belastning på hälen direkt efter operationen.Typiska symtom är en sned stortå samt ömmande knöl på insidan av foten.Med dig och dina behov som utgångspunkt skräddarsyr vi vårdprogram och erbjuder dig kunskap och erfarenhet genom våra specialister och vår sjukvårdspersonal.Om detta ej räcker kan det bli aktuellt med operation. Stortån tejpas i rätt vinkel och ofta läggs en gipsskena.Om förbandet blir vått eller blöder igenom ska det bytas hos oss eller på din vårdcentral. Du får duscha om du kan göra det utan att förbandet/gipset blir vått.Det ingår även att prova inlägg, då detta kan kompensera för det svaga fotvalvet och göra att foten ryms bättre i skon.Ibland krävs ett stift eller en skruv för att hålla benet på plats. Sitter det ett stift i benet, skall detta normalt sett tas bort på mottagningen efter några veckor.Grundproblemet är en försvagning i framfotens ligamentapparat som gör att foten blir bredare.Då operationsmetoden innefattar en avsågning av benet i stortån, är det förknippad med viss smärta efter operationen.Vi på Art Clinic erbjuder dig trygghet, kvalitet och omsorg i alla led.Skulle du på något sätt känna av infektion i såret eller det känns som om förbandet sitter för hårt ska detta kontrolleras av din läkare.I tillägg till Panodil/Alvedon behövs ofta någon starkare smärtstillande tablett första tiden.Orsaken är okänd och grundproblemet kan ej förebyggas, däremot kan symptomen behandlas och lindras.


teamplz1234      
Diagnosen Hallux Valgus ställs vid undersökning hos din läkare.