Er botox forebyggende medicin

En blanding af mediernes sensationsjagt, centralisering af offentlige forsknings- og kontrolinstitutioner samt nedprioritering af den klassiske mikrobiologi betyder, at vi bombarderes med skræmmehistorier om 'dræberbakterier' - uden fokus på praktiske løsninger.Senere udfasedes vækstfremmere (det vil sige antibiotika, der blev givet forebyggende i foderet), og vi fik styr på vancomycinresistente enterococcer (VRE).Men resistensen har medført, at det er svært at behandle infektioner, uagtet om MRSA stammer fra et menneske eller en gris.Det affødte imidlertid større brug af terapeutiske antibiotika i landbruget, herunder tetracyclin, som nok har fremprovokeret udviklingen af svine-MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus).Hertil kommer, at strukturen i mikrobiologien har ændret fokus, så en gren heraf, 'den molekylære', har formået at markedsføre sig markant, især på området antibiotikaresistens.Sygdomsberedskabet i Danmark er, ulykkeligvis, i lederskabets ånd blevet bevidst undergravet af kontrolfreaks som statistikere og genforskere (problemskabere? De har uhæmmet fortrængt den sygdomsforståelse og mikrobiologi, der gennem mange år succesfuldt har håndteret et bredt, kompliceret sygdomsspektrum (problemløsere).Men selvom man i 1983 gav bødestraf til dyrlæger, der havde udleveret medicin, gav Landbrugsministeriet alligevel, efter pres fra landbruget, adgang til efterbehandling og udlevering af medicin, når en dyrlæge havde stillet en diagnose.er ikke blevet en dræberbakterie, fordi den er blevet resistent.Akkurat som hospitalerne i 1960'erne fremprovokerede udvikling af 'humane' MRSA.I 1970'erne blev der anbefalet restriktiv brug af antibiotika til vore husdyr.


knightdumah      
Det betyder altså, at ud af alle disse tilfælde, hvor Det er endvidere en kendsgerning, at andre lande med lempeligere omgang med antibiotika har endnu større problemer med antibiotikaresistens, og adskillige steder bekymrer svine- MRSA overhovedet ikke.